09388 15 247
59 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP.HCM

Từ 2 - 3 tỷ