09388 15 247
63 đường 783 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8

Từ 2 - 3 tỷ