09388 15 247
63 đường 783 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8

Nhỏ hơn 50m