Giá nhà đất Quận 10 TPHCM năm 2020 – 2024. Trước khi Mua bán nhà đất Quận 10 bạn nên tham khảo trước Giá nhà đất Quận 10 TPHCM, bảng giá cụ thể như sau:

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 (GIÁ NHÀ NƯỚC)

(Ban hành kèm theo Quyết định s 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ

TỪ

ĐẾN

1 2 3 4 5
1 BÀ HẠT NGÔ GIA TỰ NGUYỄN KIM 24.700
2 BA VÌ TRỌN ĐƯỜNG 17.200
3 BẠCH MÃ TRỌN ĐƯỜNG 17.200
4 BỬU LONG TRỌN ĐƯỜNG 17.200
5 BẮC HẢI CÁCH MẠNG THÁNG 8 ĐỒNG NAI 17.600
ĐỒNG NAI LÝ THƯỜNG KIỆT 20.200
6 CAO THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 3 THÁNG 2 39.600
3 THÁNG 2 HOÀNG DƯ KHƯƠNG 35.200
7 NGUYỄN GIẢN THANH TRỌN ĐƯỜNG 15.000
8 CÁCH MẠNG THÁNG 8 3 THÁNG 2 GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH 42.300
9 CHÂU THỚI TRỌN ĐƯỜNG 15.800
10 CỬU LONG TRỌN ĐƯỜNG 18.000
11 ĐIỆN BIÊN PHỦ NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ NGÃ 3 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 34.800
12 ĐỒNG NAI TRỌN ĐƯỜNG 22.800
13 ĐÀO DUY TỪ TRỌN ĐƯỜNG 25.600
14 3 THÁNG 2 LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN TRI PHƯƠNG 39.600
NGUYỄN TRI PHƯƠNG LÊ HỒNG PHONG 44.000
LÊ HỒNG PHONG NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ 48.400
15 HỒ BÁ KIỆN TRỌN ĐƯỜNG 19.400
16 HỒ THỊ KỶ TRỌN ĐƯỜNG 17.600
17 HỒNG LĨNH TRỌN ĐƯỜNG 17.200
18 HƯNG LONG TRỌN ĐƯỜNG 17.200
19 HÒA HẢO NGUYỄN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 23.400
TRẦN NHÂN TÔN NGÔ QUYỀN 23.400
20 HÒA HƯNG TRỌN ĐƯỜNG 17.600
21 HOÀNG DƯ KHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 19.800
22 HƯƠNG GIANG TRỌN ĐƯỜNG 15.800
23 HÙNG VƯƠNG LÝ THÁI TỔ NGUYỄN CHÍ THANH 38.000
24 LÊ HỒNG PHONG KỲ HÒA 3 THÁNG 2 31.900
3 THÁNG 2 NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ 36.300
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ HÙNG VƯƠNG 33.000
25 LÝ THÁI TỔ 3 THÁNG 2 NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ 33.000
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ HÙNG VƯƠNG 34.800
26 LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN CHÍ THANH RANH QUẬN TÂN BÌNH 39.600
27 NGÔ GIA TỰ NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ NGÃ 6 42.200
28 NGÔ QUYỀN 3 THÁNG 2 NGUYỄN CHÍ THANH 28.600
29 NGUYỄN NGỌC LỘC TRỌN ĐƯỜNG 17.600
30 NGUYỄN CHÍ THANH LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN TRI PHƯƠNG 33.400
NGUYỄN TRI PHƯƠNG HÙNG VƯƠNG 31.900
31 NGUYỄN DUY DƯƠNG BÀ HẠT NGUYỄN CHÍ THANH 25.600
32 NGUYỄN KIM 3 THÁNG 2 NGUYỄN CHÍ THANH 26.600
33 NGUYỄN LÂM TRỌN ĐƯỜNG 25.000
34 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN NGÃ 6 DÂN CHỦ ĐIỆN BIÊN PHỦ 26.400
35 NGUYỄN TIỂU LA 3 THÁNG 2 HÒA HẢO 24.200
ĐÀO DUY TỪ NGUYỄN CHÍ THANH 24.200
36 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 3 THÁNG 2 NGUYỄN CHÍ THANH 40.600
37 NHẬT TẢO LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN TRI PHƯƠNG 26.400
NGUYỄN TRI PHƯƠNG CHUNG CƯ ẤN QUANG 22.000
38 SƯ VẠN HẠNH TÔ HIẾN THÀNH 3 THÁNG 2 35.200
3 THÁNG 2 NGÔ GIA TỰ 33.000
NGÔ GIA TỰ NGUYỄN CHÍ THANH 28.600
39 TAM ĐẢO TRỌN ĐƯỜNG 17.200
40 TÂN PHƯỚC LÝ THƯỜNG KIỆT NGÔ QUYỀN 25.600
41 THẤT SƠN TRỌN ĐƯỜNG 17.200
42 THÀNH THÁI 3 THÁNG 2 TÔ HIẾN THÀNH 34.800
TÔ HIẾN THÀNH BẮC HẢI 44.000
43 TÔ HIẾN THÀNH LÝ THƯỜNG KIỆT THÀNH THÁI 34.400
THÀNH THÁI CÁCH MẠNG THÁNG 8 39.600
44 TRẦN BÌNH TRỌNG HÙNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 15.400
45 TRẦN MINH QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 22.800
46 TRẦN NHÂN TÔN NGÔ GIA TỰ HÙNG VƯƠNG 22.000
47 TRẦN THIỆN CHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 26.400
48 TRƯỜNG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 22.000
49 VĨNH VIỄN LÊ HỒNG PHONG NGUYỄN LÂM 24.200
NGUYỄN LÂM NGUYỄN KIM 17.600
NGUYỄN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 22.000
50 DƯƠNG QUANG TRUNG TRỌN ĐƯỜNG 24.600

Xem giá đất tại các Quận & Huyện khác tại TPHCM:

Xem bảng đồ các Quận & Huyện khác tại TPHCM:

Giá đất quận 10
Bản Đồ Quận 10