09388 15 247
63 đường 783 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8
Dành cho chủ nhà Dành cho môi giới